Hệ phụ kiện nhôm cho vách Panel
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÒNG SẠCH THĂNG LONG
PHỤ KIỆN NHÔM PHẦN VÁCH PANEL
 
Matec Vina chuyên cung cấp phụ kiện nhôm phần vách ngăn panel bao gồm: thanh u đơn, thanh v đơn, thanh trụ góc, thanh phao c có chân và chân nẹp, thanh u có chân, các miếng bo góc, các thanh nhôm chân cong...đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn của các công trình, giao hàng nhanh kịp tiến độ, giá tốt nhất trên thị trường. Xem ngay các thông tin sản phẩm của chúng tôi ngay bên dưới:


1.THANH U ĐƠN

STT Tên thanh Kích thước Loại bề mặt Chiều dầy Panel
1 U385312
U385310
Thanh nhôm U38x53x1.2mm
Thanh nhôm U38X53x1.0mm
38x53x1.2
38x53x1.0
Mạ trắng (Anod)
Sơn tĩnh điện
50mm
2 U255211 Thanh nhôm U25x52x1.1mm 25x52x1.1 Mạ trắng (Anod)
Sơn tĩnh điện
50mm
3 U387712
Thanh nhôm U8x77x1.2mm
38x77.4x1.2
Mạ trắng (Anod)
Sơn tĩnh điện
75mm
4 U3810212
Thanh nhôm U38x102x1.2mm
38x102.4x1.2
Mạ trắng (Anod)
Sơn tĩnh điện
100mm

2.THANH V ĐƠN

STT Tên thanh Kích thước Loại bề mặt Chiều dầy Panel
1 V383812
V383810
Thanh nhôm V38x38x1.2mm
Thanh nhôm V38x38x1.0mm
38x38x1.2
38x38x1.0
Mạ trắng(Anod)
Sơn tĩnh điện
50mm, 75mm, 100mm
2 V382012 Thanh nhôm V38x20x1.2mm 38x20x1.2 Mạ trắng (Anod) 50mm, 75mm, 100mm
3 V387512 Thanh nhôm V38x75x1.2mm 38x75x1.2 Mạ trắng (Anod) 50mm, 75mm, 100mm
 

3.THANH TRỤ GÓC

STT Tên thanh Kích thước Loại bề mặt Chiều dầy Panel
1 C727211
Thanh nhôm C72x72x1.1mm trụ góc ngoài
72,6x72,6x1,1
Mạ trắng (Anod)
hoặc sơn tĩnh điện
50mm

4.THANH H NỐI TẤM

STT Tên thanh Kích thước Loại bề mặt Chiều dầy Panel
1.1 H305210
Thanh nhôm H30x52x1.0mm
52,5x30x1,0
Mạ trắng (Anod) 50mm
1.2 H1025211 Thanh nhôm hộp H102x52x1.1mm
102.2x52.2x1.1
Mạ trắng (Anod) 50mm
5.THANH PHÀO C CÓ CHÂN (R50MM) VÀ CHÂN NẸP
 
STT Tên thanh Kích thước Loại bề mặt Chiều dầy Panel
1 C632010
Thanh nhôm C63x20x1.0mm có chân (R50mm)
63x20.5x0.8
Mạ trắng(Anod)
hoặc sơn tĩnh điện
50mm, 75mm, 100mm
1.1 J100451
Thanh nhôm J100x45x1,1mm
100x45x1,1
Mạ trắng(Anod)
hoặc sơn tĩnh điện
 
2.1 V252508
Thanh nhôm V25x25x0.8mm chân nẹp thanh C
25x25x0,8 Mạ trắng(Anod)  
2.2 V353515
Thanh nhôm V35x35x1.5mm chân nẹp thanh C
35x35x1,5
Mạ trắng(Anod)  

*Bán kính cong của các thanh C  và J là R50mm6*
6.THANH U CÓ CHÂN (R50MM) 

STT Tên thanh Kích thước Loại bề mặt Chiều dầy Panel
1 U2C139451
Thanh nhôm U139x45x1.0 hai chân cong không đáy(R50mm)
139x45x1,0
Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện  
2 U1C954510
Thanh nhôm U95x45x1.0 một chân cong không đáy (R50mm)
95,5x45x1,0 Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện  
3 LC694510
Thanh nhôm L69x45x1.0mm một chân cong không đáy (R50mm)
69,5x45x1,0
Mạ trắng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện  


*Bán kính cong của các thanh U là R50mm* 

7.CÁC MIẾNG BO GÓC R50mm 

STT Tên thanh Kích thước Loại bề mặt Chiều dầy Panel
1 MBGN Miếng bo góc ngoài
165x38x1,0
Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện  
2 MBGT Miếng bo góc trong
38x38x1.0
Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện  
3 MBC Miếng chốt chân cửa
64x44x1,0
Mạ trắng (Anod) hoặc sơn tĩnh điện (Trái hoặc Phải)

*Chỉ dùng được cho vách sử dụng thanh C bán kính cong R50mm*

miếng bo góc std

7.CÁC THANH NHÔM CHÂN CONG R26MM:

STT Tên thanh Kích thước Loại bề mặt Chiều dầy Panel
1H U2C1273811

U2C1273814
Thanh nhôm U127x38x1.1mm 2 chân cong không đáy
Thanh nhôm U127x38x1.4mm 2 chân cong không đáy (R26mm)
127x38x1.1
 
127x38x1,4
 
Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện 50mm
1A U2C1263814 Thanh nhôm U126x38x1.4mm 2 chân cong không đáy 126x38x1.4 Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện 50mm
2  U2C913811 Thanh nhôm U91x38x1.1mm 1 chân cong không đáy  91x38x1.1 Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện 50mm
3H


3A
    L643811


    L643814
Thanh nhôm L64x38x1.1mm chân cong không đáy (R26mm)
Thanh nhôm L64x38x1.4mm chân cong không đáy (R26mm)
 64x38x1.1
       64x38x1.4
Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện  
3    L643813
Thanh nhôm L63x38x1.4mm chân cong không đáy (R26mm)
 63x38x1.4 Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện  
4 C383811
C383814
Thanh nhôm C38x38x1.1mm không chân
Thanh nhôm C38x38x1.4mm không chân
 38x38x1.1
 38x38x1.4
Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện  
5 MBC-R50
Miếng bo góc trong
(R=26mm)
dầy 0.8mm Mạ trắng(Anod) hoặc sơn tĩnh điện  

 

Tags

Mốp xốp EPS, Cửa panel kho lạnh, Cửa panel, Mốp xốp XPS, Phụ kiện Nhôm cho Panel, Tấm mái Tôn PU, Panel Bông thủy tinh, Panel EPS, Panel PU, Panel PU giấy bạc,

0925.788.666

bám trái
Bám phải